FOCUS: SMALLER TANKER TRANSPORTS

Vår devis uttrycker kärnan om oss och vår verksamhet. Under generationer har vi arbetat med mindre tankerfartyg. Vi har byggt, ägt, bemannat och befraktat dem. Under den senaste tioårsperioden har vi också befraktat liknande fartyg för andra redare. Vi har nu tagit steget fullt ut och koncentrerar oss enbart på befraktning. Fartygen är av samma typ, den vi kan bäst, mindre tankfartyg. Därav devisen, focus: smaller tanker transports.